Könyvviteli szolgáltatás

A könyvelés ( könyvvitel,) az a tevékenység, amely a gazdálkodó működése során bekövetkező gazdasági eseményekről – amelyek befolyásolják a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét – folyamatosan, a teljes üzleti év során nyilvántartást vezet és az üzleti év végén ezt a nyilvántartást beszámolóval lezárja.

Ez a nyilvántartás a gazdálkodó szervezetek számára végzett kettős könyvvitel (kettős könyvelés) az egyéni vállalkozók esetében egyszeres könyvvitel.

A kettős könyvelés a gazdálkodó szervezet eszközeiről és forrásairól, valamint ezekben bekövetkezett változásokról a valóságnak megfelelően vezetett nyilvántartás.

A könyvvitel célja, hogy a nyilvántartásba vett adatok alapján elkészített beszámoló megbízható és valós összképet nyújtson a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

A beszámoló a piac szereplői (elsősorban a tulajdonosok, a befektetők, a hitelezők) számára készül, ezért rendkívül fontos a megbízható, valós összkép bemutatása a gazdálkodó tevékenységéről.

CÉGÜNK a számviteli alapelveknek megfelelően teljesíti ügyfelei megbízásából a könyvviteli szolgáltatást. Nyilvántartásba veszi és feldolgozza a megbízó gazdasági eseményeit, annak eredményéről rendszeresen tájékoztatást ad a megbízó részére. Megállapítja a fizetendő adókat és a megbízóval történt egyeztetés után benyújtja az adóhatósághoz a szükséges adóbevallásokat.

Megbízónknak csak az üzlettel kell foglalkoznia. Mi tanácsainkkal, javaslatainkkal segítjük a vállalkozás vezetőjének üzleti döntéseit.

Természetesen, ezen szolgáltatás folyamatos együttműködést kíván a Megbízó és Cégünk között.